Thiết Kế Website
Menu
 
 
 
Khách hàng sử dụng dịch vụ của Vietcorp cần lưu ý một số quy định này. Điều này giúp cho khách hàng có thể bảo vệ được các quyền lợi khi sử dụng dịch vụ. Điều này cũng giúp chúng tôi phục vụ các bạn tốt hơn.
 
Quy định chung
- Các bạn chấp nhận việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là các bạn đã đồng ý với chúng tôi rằng: các bạn đã đọc các điều khoản trong quy định này, đã lắm rõ và chấp nhận các điều khoản này theo cách tự nguyện.
 
- Quy định được áp dụng và có thời hạn đến hết năm 2020.
 
- Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam hiện hành quy định về sử dụng dịch vụ internet, về thuần phong mỹ tục, điều kiện kinh doanh trực tuyến,....
 
- Việc khách hàng sử dụng dịch vụ của Vietcorp cho mục đích xấu như hack, truyền bán văn hóa phẩm đồ trụy, kinh doanh bất hợp pháp, kinh doanh hàng cấm,....và các điều mà pháp luật không cho phép thì mặc nhiên là vi phạm các điều khoản này và chúng tôi có quyền hủy bỏ và chấm dứt hợp đồng ngay lập tức và trong bất kỳ thời gian, hoàn cảnh nào mà chúng tôi cũng không phải thông báo trước. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm ràng buộc nào nếu khách hàng vi phạm các quy định này.
 
- Việt ngưng hợp đồng phải được thực hiện theo đúng quy trình và phải thông báo trước 01 tháng. Ngoại trừ trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng dịch vụ.
 
- Phí và lệ phí có thể thay đổi theo thời gian và điều này được áp dụng mà không bắt buộc chúng tôi phải thông báo cho khách hàng sớm. Điều này phụ thuộc chiến lược kinh doanh của chúng tôi.
 
- Khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế web miễn phí của chúng tôi không được phép lấy mã nguồn, không được yêu cầu thay đổi giao diện, chức năng và cấu trúc website.
 
- Khách hàng bắt buộc phải mua hosting (hoặc cả hosting + domain) của Vietcorp thì mới được sử dụng website miễn phí.
 
- Chúng tôi có toàn quyền thay đổi các quy định này mà không cần phải báo trước và mặc nhiên được áp dụng đối với tất cả khách hàng.
 
 
Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

Đối với đơn hàng có giá trị < 1.500.000 VNĐ quý khách có thể thanh toán bằng chuyển khoản/tiền...